Usługi dodatkowe - płatne

DHL oferuje szeroki zakres usług dodatkowych, jak np. ubezpieczenie przesyłki, doręczenie w sobotę czy pobranie. Nasza elastyczność jest dla Ciebie gwarancją dodatkowych udogodnień podczas korzystania z ekspresowych usług transportowych.

Prosimy mieć na uwadze, że nie wszystkie usługi dodatkowe są dostępne dla każdego rodzaju przesyłki.

Ubezpieczenie przesyłek

Możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony finansowej przed utratą lub zniszczeniem przesyłki. Obejmuje przesyłki o wartości do 100 000 PLN.

Opłata w zależności od deklarowanej wartości przesyłki:

  • do 50 000 PLN - 3,50 PLN
  • powyżej 50 000 do 100 000 PLN - 0,2% deklarowanej
  • wartości przesyłki

Rozszerzenie zakresu usługi dla przesyłek o wartości powyżej 100 000 PLN wymaga odrębnych ustaleń zawartych w pisemnej umowie ramowej łączącej DHL z Klientem. Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdej wysyłki, na podstawie zgłoszenia w Dziale Obsługi Klienta DHL - Przesyłki Krajowe.

Pobranie i zwrot należności (COD)

Pobrana należność za towar jest przekazywana zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy usługi przelewem bankowym.

Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do przekazania kwoty pobrania gotówką. Każda przesyłka z usługą COD podlega dodatkowo ubezpieczeniu.

Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu doręczenia przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego DHL Parcel).

Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 11 000 PLN.

Jeżeli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy przekroczą jednorazowo 6 500 PLN, Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL.

Opłata: 7 PLN + 1% wartości pobrania

Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD)

Uzyskanie potwierdzenia doręczenia towaru na dokumentach dołączonych na zewnątrz przesyłki i ich zwrot do Nadawcy (maksymalnie 5 dokumentów).

Opłata: 13 PLN

Doręczenie w godzinach 18:00-22:00

Usługa dostępna jedynie dla Przesyłek kopertowych i zawierających elementy do 31,5 kg. Szczegółowe informacje o zasięgu usługi (kod pocztowy miejsca doręczenia przesyłki) dostępne są w aplikacjach DHL24 i DHL eCas lub w Dziale Obsługi Klienta DHL - Przesyłki Krajowe.

Informacja przed doręczeniem (PDI)

Kontakt z Odbiorcą przesyłki przed jej doręczeniem. W ramach tej usługi Nadawca dodatkowo zezwala na doręczenie przesyłki pod adres wskazany przez Odbiorcę, inny niż ten na liście przewozowym (w obrębie Terminala doręczającego).

Opłata: 5 PLN

Przeadresowanie przesyłki

Realizowane po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od Nadawcy.

Opłata: 10 PLN przy przeadresowaniu w obrębie Terminala DHL doręczającego

Opłata: 100% opłaty podstawowej przy przeadresowaniu pomiędzy dwoma terminalami DHL

Potwierdzenie doręczenia (POD)

Potwierdzenie w wersji papierowej - kserokopia dokumentu z podpisem Odbiorcy.

Opłata: 8 PLN przy zamówieniu usługi w trakcie nadania przesyłki

Opłata: 18 PLN + 5 PLN za każdą kolejną kopię dokumentu przy zamówieniu usługi po nadaniu przesyłki  (możliwość realizacji do 1 roku po doręczeniu przesyłki)

Więcej informacji o usługach dodatkowych w cenniku