Reklamacje

Przykro nam, że nasza usługa zawiodła Twoje oczekiwania. Dołożymy wszelkich starań, by był to tylko jednorazowy incydent. Na tej stronie prezentujemy informacje, które ułatwią Ci kontakt z nami i przyspieszą procedury związane ze złożoną przez Ciebie reklamacją.

Reklamacje można złożyć on-line. Zapraszamy do naszej aplikacji DHL24 na www.dhl24.com.pl

Reklamacje kieruj do:
DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
Dział Reklamacji
ul. Targowa 35
90-043 Łódź

e-mail: kontakt.pl@dhl.com

W przypadku, gdy wartość szkody nie przekracza 2000 zł dokumenty można wysłać drogą elektroniczną (w postaci skanów) lub faksem.

W przypadku, gdy wartość szkody przekracza 2000 zł oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) powinny zostać wysłane na adres Działu Reklamacji.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości

  • pismo reklamacyjne z numerem listu przewozowego oraz kwotą roszczenia i numerem konta bankowego, a także oryginał lub kserokopia listu przewozowego

2. Reklamacje dotyczące zagubienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki

  • pismo reklamacyjne z numerem listu przewozowego oraz kwotą roszczenia i numerem konta bankowego,
  • list przewozowy (egzemplarz pozostawiony przez kuriera),
  • protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego),
  • dokument potwierdzający wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna/sprzedaży; rachunek/faktura VAT/paragon fiskalny /kwit kasowy; oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzony przez producenta lub rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy/fakturę za naprawę), w przypadku przesyłek ubezpieczonych wymagany jest dokument zakupu lub wytworzenia towaru.

Oferowany czas rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych

  • 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji,
  • w przypadku reklamacji przesyłek ubezpieczonych termin może ulec wydłużeniu.