Informacja o podziale spółek

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa  o planowanych zmianach w Spółce DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

W celu zapewnienia Klientom usług doskonałej jakości w grupie DP DHL funkcjonują dywizje ukierunkowane na świadczenie wyspecjalizowanego serwisu. W Polsce, w ramach firmy DHL Express (Poland) Sp. z o.o. działają odrębnie dywizje: DHL Express, DHL Parcel oraz DHL Fracht.  Aby ułatwić naszym Klientom i Kontrahentom współpracę z poszczególnymi dywizjami oraz usprawnić pracę wewnątrz każdej z nich, podjęliśmy  decyzję o dokonaniu formalnego podziału Spółki.

Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres usług świadczonych przez poszczególne dywizje.

Przedmiotem działalności Dywizji Express jest obsługa ekspresowych, międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, z i do ponad 220 krajów świata.

Dywizja Parcel świadczy przede wszystkim usługi transportowe i kurierskie dla przesyłek o wadze do 31,5 kg. oraz usługi transportu cięższych przesyłek drobnicowych o wadze do 2 500 kg, w tym palet. Działa na terytorium Polski (przesyłki krajowe) oraz na terytorium krajów Unii Europejskiej (międzynarodowe usługi drogowe transportowe i kurierskie).

Dywizja Fracht realizuje głównie usługi krajowej i międzynarodowej spedycji oraz transportu drogowego przesyłek, w tym usługi transportu całopojazdowego (tj. przewożenie danym pojazdem wyłącznie towarów należących do jednego Klienta) i częściowego. Usługi świadczone przez Dywizję Fracht obejmują także spedycję kolejową oraz targową.

Dywizje funkcjonują niezależnie od siebie jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdolne do samodzielnego świadczenia najwyższej jakości usług dla Klientów.

Po dokonaniu formalnego podziału Spółki zgodnie z załączonym planem podziału, w skład nowej firmy DHL Parcel Polska Sp. z o.o., wejdą dywizje DHL Parcel oraz DHL Fracht. Obecna Spółka DHL Express (Poland) Sp. z o.o. będzie nadal obejmować Dywizję DHL Express.

Zapewniamy, że proces podziału Spółki, nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów. Sposób świadczenia usług oraz biznesowe warunki naszej współpracy pozostaną bez zmian.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zarządzający DHL Express – Tomasz Buraś
Dyrektor Zarządzający DHL Parcel – Igor Caban

Poniżej publikujemy plan podziału Spółki.