NADAJ LUB ODBIERZ PACZKĘ
W punkcie DHL
I wygraj!

Nadaj lub odbierz paczkę w Punkcie DHL i wygraj

1

Nadaj lub odbierz paczkę w Punkcie DHL do 25 listopada

Aby odebrać paczkę, wybierz Punkt DHL w swoim sklepie internetowym (np. u Partnerów promocji) lub przekieruj ją do Punktu na przekieruj.dhlparcel.pl

Pamiętaj, że w Punktach DHL możesz też nadawać przesyłki i zwroty

Sprawdź lokalizację punktów

2

Podaj dane

Wypełnij poniższy formularz

napisz lub pokaż na zdjęciu dlaczego właśnie ta przesyłka sprawiła Ci wielką radość!

3

Wygraj nagrodę

Co tydzień do wygrania 3 nagrody:

- PlayStation 4 PRO 1TB
- iPad mini 4  128GB
- iPhone SE 32 GB

Każde zgłoszenie nagradzamy voucherem Showmax!

Partnerzy promocji:

Punkty DHL

najlepiej przemyślana sieć punktów nadania i odbioru w Polsce

 

lub wgraj zdjęcie konkursowe, pokazujące Twoją radość z przesyłki. Użyj opcji "dodaj plik".

Maksymalny rozmiar załącznika to 3MB, maksymalny rozmiar wszystkich załączników do wiadomości 6MB

Wyrażam zgodę dla DHL Parcel Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 na:

Administratorem danych osobowych uczestników jest DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany „DHL”.

W DHL został powołany inspektor ochrony danych, dalej zwany „IOD”. Możesz kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając maila na adres: dpo.parcel@dhl.com

DHL będzie przetwarzało dane osobowe uczestników konkursu w celu jego organizacji, w tym wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród zgodnie z zapisami regulaminu na podstawie zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, DHL będzie przetwarzało dane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług DHL za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia konkursu, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dla celów marketingu bezpośredniego dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów DHL, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez DHL.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe DHL może przekazać jedynie następującym podmiotom:

  1. podmiotom współpracującym z DHL i realizującym na rzecz DHL usługi,
  2. podmiotom świadczącym na rzecz DHL usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego, lub
  3. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
  4. organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom DHL i doradcom DHL, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony DHL przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez DHL roszczeń.

Masz prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z IOD DHL, do którego dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa uczestnictwa w konkursie lub też brak kontaktu w celach marketingu bezpośredniego.

Sieć Punktów DHL Parcel to ponad 6500 punktów nadania i odbioru, w skład których wchodzą m.in.: stacje benzynowe, sklepy i salony prasowe. Strategicznymi partnerami DHL Parcel są Żabka, Freshmarket, Inmedio, Relay, 1minute, Shell.

Nagrody główne to co tydzień 1x PlayStation 4 PRO 1TB, 1x iPad mini 4 , 1x iPhone SE 32 GB. Zwycięzca nie ma możliwości wyboru, którą z nagród głównych otrzyma - decyduje o tym jury konkursu. Nagroda gwarantowana to voucher na 30 dni Showmax bez dodatkowych opłat.

Nagrody przyznawane są po weryfikacji numerów nadanych przesyłek, po wyborze zdjęć oraz analizie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Co tydzień jury konkursu wybierze 3 uczestników, którzy w danym tygodniu udzielili najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie konkursowe lub przesłali najbardziej kreatywne zdjęcie

Tak, w konkursie uczestniczy każda przesyłka, ale powinna być zarejestrowana każdorazowo w oddzielnym formularzu.

Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie 17 września - 25 listopada 2018 nadać lub odebrać przesyłkę krajową lub zagraniczną w dowolnym Punkcie DHL oraz dokonać rejestracji na stronie konkursu do 25 listopada 2018 r.

Nagródy główne: Po rozstrzygnięciu konkursu DHL Parcel poinformuje e-mailem laureatów o przyznanej nagrodzie oraz ustali z nimi, na jaki adres przesłać nagrody. W przypadku braku reakcji na e-mail, DHL będzie kontaktować się z laureatami na podany w zgłoszeniu numer telefonu. Stanie się to nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia danego tygodnia konkursowego. Więcej informacji w regulaminie.

Showmax: Po weryfikacji prawidłowości zgłoszeń DHL Parcel prześle voucher z dostępem do serwisu Showmax na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Stanie się to nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia danego tygodnia konkursowego. Więcej informacji w regulaminie.