Opłata paliwowa i drogowa

Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana do podstawowej ceny netto każdej przesyłki. Wysokość opłaty jest aktualizowana co miesiąc - w związku z wahaniami cen paliwa może być obniżana lub podwyższana. Informujemy o tym z wyprzedzeniem.

Krajowe usługi kurierskie DHL Parcel:

Miesiąc Opłata
październik 2020 15,50%
wrzesień 2020 15,50%
sierpień 2020 15,00%

Międzynarodowe usługi kurierskie DHL Parcel:

Miesiąc Opłata
październik 2020 15,50%
wrzesień 2020 15,50%
sierpień 2020 15,00%

Krajowe usługi kurierskie DHL Parcel
Formuła naliczania opłaty paliwowej i drogowej dla kurierskich usług krajowych DHL Parcel jest odzwierciedleniem średniej ceny detalicznej oleju napędowego, zawierającej wszelkie podatki i opłaty (akcyza, opłata paliwowa i VAT), na polskim rynku, w danym miesiącu. Indeks uwzględnia koszty opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi i jest okresowo aktualizowany.
Więcej szczegółów dotyczących elektronicznego systemu poboru opłat znajdziecie Państwo na stronach www.viatoll.pl.

Międzynarodowe usługi kurierskie DHL Parcel

Indeks opłaty paliwowej dla usług: DHL Parcel Connect, DHL Parcel International, DHL Parcel Return International jest odzwierciedleniem średniej ceny detalicznej oleju napędowego zawierającej podatki i opłaty na terenie Unii Europejskiej w danym miesiącu. Ceny te są monitorowane przez Europejską Komisje ds. Energii i Transportu i publikowane w Oil Bulletin. DHL stosuje dwumiesięczne opóźnienie w wyliczeniu wskaźnika. Dla przykładu, średnia cena paliwa w styczniu używana będzie do określenia opłaty paliwowej w marcu. Wynika to z cyklu udostępniania cen paliw.

Cena paliwa Diesel (PLN za 1000 litrów)
Co najmniej (PLN) Lecz mniej niż (PLN) Opłata (%)
1362
1462 7.5
1463
1569
8.0
1570
1683 8.5
1684 1806
9.0
1807
1938
9.5
1939
2080
10.0
2081
2232
10.5
2233
2395
11.0
2396
2570
11.5
2571
2760
12.0
2761
2965
12.5
2966
3185
13.0
3186
3420
13.5
3421
3670
14.0
3671
3935
14.5
3936
4215
15.0
4216
4510
15.5
4511
4826
16.0
4827
5166
16.5
5167
5526
17.0
5527
5907
17.5
5908
6304
18.0
6305 6711
18.5

DHL zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki opłaty paliwowej i drogowej oraz sposobu jej naliczania bez uprzedniego zawiadomienia.

Stawka i czas obowiązywania opłaty paliwowej i drogowej zależy od uznania DHL.