TANIE PRZESYŁKI
Do 28 krajów
Europy
 

Prowadzisz sprzedaż za granicę? W ramach rozszerzonej oferty zapewniamy ekonomiczne, drogowe przesyłki do krajów Europy. 

DHL PARCEL CONNECT

 • Drogowe przesyłki o przewidywanym czasie doręczenia 2-5 dni.
 • Obejmuje kraje:
  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.
 • Elastyczny sposób doręczenia przesyłki, między innymi do rozbudowanej sieci lokalnych punktów odbioru DHL Parcel.
 • Waga i wymiary przesyłki:
  - Przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej do 31,5 kg.
  - Maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 (cm).

         

DHL PARCEL CONNECT - usługi zawarte w cenie

Za ich pomocą odbiorca otrzymuje informacje o dacie, miejscu i przewidywanych godzinach doręczenia.

Usługa obejmuje dostęp do informacji o bieżącym statusie przesyłki na stronie.

W procesie doręczenia DHL Parcel wykorzystuje preferencje odbiorców dotyczące czasu i miejsca doręczenia przesyłki, w tym możliwość skierowania przesyłki do odbioru w jednym z punktów partnerskich DHL Parcel. Przesyłka oczekuje w nich do 7 dni kalendarzowych. Informacje o sieci punktów partnerskich DHL Parcel znajdują się w narzędziach elektronicznych służących do nadania przesyłek.

Potwierdzenie w wersji elektronicznej dostępne po zgłoszeniu nadawcy w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel. Niedostępne dla krajów: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja.

DHL PARCEL CONNECT - usługi dodatkowo płatne

Opakowania kartonowe dostępne są we wszystkich Punktach Obsługi Klienta DHL Parcel oraz u kurierów DHL Parcel (po wcześniejszym zamówieniu). Opłata za opakowania kartonowe zależna od ich wymiarów:

24,5 x 23,5 x 10,5 (cm) (S) 2 PLN
49,5 x 23,5 x 21,0 (cm) (M) 3,50 PLN
49,5 x 47,0 x 21,0 (cm) (L) 5 PLN
49,5 x 47,0 x 42,0 (cm) (XL) 6 PLN
Foliopak 0,50 PLN

Opłata: 1% od wartości pobrania, minimum 67 PLN
Możliwość pobrania od odbiorcy kwoty należności za doręczony towar o wartości nieprzekraczającej 1 500 EUR lub 40 000 CZK (waluta zależna od kraju, w którym nastąpi doręczenie). Kwota zostanie przekazana na rachunek walutowy nadawcy w ciągu 6 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego DHL Parcel). Do obliczenia wartości pobrania w PLN należy przyjąć średni kurs waluty pobrania wg NBP z dnia poprzedzającego nadanie przesyłki.
Lista krajów z obsługą COD znajduje się w cenniku.

Raport płatności pobrań wysyłany w formie elektronicznej.

Raport standardowy - opłata: 1 PLN

Ponowna wysyłka raportu na prośbę klienta - opłata: 20 PLN

Opłata w zależności od deklarowanej wartości przesyłki:

 • do 10 000 PLN – 10 PLN,
 • powyżej 10 000 do 100 000 PLN – 0,5% deklarowanej wartości.

Zwrot przesyłki do nadawcy.
Za przesyłkę niedostarczalną uważa się przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL do odbiorcy z powodu:

 • nieobecności odbiorcy,
 • odmowy przyjęcia,
 • odmowy uiszczenia kwoty pobrania w ramach usługi dodatkowej Pobranie i zwrot należności (COD),
 • braku prawidłowych danych adresowych,
 • rezygnacji z odbioru.

Opłata: 100% opłaty podstawowej

Obsługa zleceń złożonych telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta DHL Parcel. Opłata: 5 PLN za zlecenie.

DHL PARCEL INTERNATIONAL

 • Drogowe przesyłki o przewidywanym czasie doręczenia 3-7 dni.
 • Obejmuje kraje:
  Cypr, Francja, Grecja, Malta, Monako, Wielka Brytania, Włochy.
 • Waga i wymiary przesyłki:
  - Przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej do 30 kg.
  - Maksymalne wymiary przesyłki standardowej  100 x 50 x 50 (cm).

         

DHL PARCEL INTERNATIONAL - usługi zawarte w cenie

Możliwość nadania przesyłki w dogodnym punkcie partnerskim DHL Parcel. Czytaj więcej.

Faktura elektroniczna. Usługa obejmuje także wysyłanie informacji o wystawionej fakturze. Czytaj więcej.

Zniszczenie przesyłki niedostarczalnej zgodne z dyspozycją nadawcy. Za niedostarczalną uważa się przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL do odbiorcy lub nie została przez niego odebrana. Przykładowe powody niedoręczenia: nieobecność odbiorcy, odmowa przyjęcia, brak prawidłowych danych adresowych.

DHL PARCEL INTERNATIONAL - usługi dodatkowo płatne

Opłata w zależności od deklarowanej wartości przesyłki:

 • do 10 000 PLN – 10 PLN,
 • powyżej 10 000 do 100 000 PLN – 0,5% deklarowanej wartości.

Zwrot przesyłki do nadawcy.
Za przesyłkę niedostarczalną uważa się przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL do odbiorcy z powodu:

 • nieobecności odbiorcy,
 • odmowy przyjęcia,
 • odmowy uiszczenia kwoty pobrania w ramach usługi dodatkowej Pobranie i zwrot należności (COD),
 • braku prawidłowych danych adresowych,
 • rezygnacji z odbioru.

Opłata: 100% opłaty podstawowej

Opakowania kartonowe dostępne są we wszystkich Punktach Obsługi Klienta DHL Parcel oraz u Kurierów DHL Parcel.
Opłata za opakowania zależna od ich wymiarów:
24,5 x 23,5 x 10,5 (cm)    (S)    2 PLN
49,5 x 23,5 x 21,0 (cm)    (M)   3,50 PLN
49,5 x 47,0 x 21,0 (cm)    (L)     5 PLN
49,5 x 47,0 x 42,0 (cm)    (XL)  6 PLN

Obsługa zleceń złożonych telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta DHL Parcel. Opłata: 5 PLN za zlecenie.