dummy

USŁUGI DODATKOWE
Dla przesyłek do 31,5kg

USŁUGI DODATKOWE
Dla przesyłek do 31,5kg

Niezależnie, od tego, czy wysyłasz przesyłki krajowe sporadycznie, czy regularnie, możesz korzystać z wielu przydatnych usług DHL Parcel.
Część z nich jest wliczona w cenę. Wybrane dostępne są za dodatkową opłatą.

Usługi dodatkowe wliczone w cenę przesyłki

Powiadomienia E-MAIL/SMS

Powiadomienia to bezpłatna informacja o statusie przesyłki w drodze do Ciebie.

Za pomocą wiadomości E-MAIL lub SMS otrzymasz informacje o: nadaniu przesyłki, dacie, miejscu i przewidywanych godzinach doręczenia.

Wiadomość zawiera informację o wartości pobrania, jeśli przesyłka została nadana z usługą dodatkową "Pobranie i zwrot należności" (COD).

Dzięki powiadomieniom możesz także skorzystać z usługi Przekieruj paczkę.

Powiadomienia E-MAIL/SMS - krok po kroku

1

Zakup w internecie

Gdy finalizujesz zakup w Twoim sklepie internetowym, podaj numer telefonu komórkowego lub e-mail, na który będziemy wysyłać powiadomienia o planowanym terminie i adresie doręczenia.

2

Przygotowanie przesyłki do nadania

Po zapisaniu danych w systemie, generujemy dla Ciebie wiadomość, że przesyłka jest gotowa do wysłania.

3

Odbiór przesyłki ze sklepu

Gdy kurier DHL odbierze przesyłkę, otrzymasz kolejne powiadomienie, tym razem z informacją o przewidywanym terminie i godzinach doręczenia, miejscu oraz ew. wysokością kwoty pobrania. Dzięki temu, jeśli wybrałeś/łaś opcję wysyłki za pobraniem, masz czas, żeby przygotować gotówkę.

4

Doręczenie przesyłki

W dniu doręczenia przesyłki otrzymujesz kolejną informację przypominającą o terminie doręczenia.

Przekierowanie paczki

Odbiorcy otrzymują w DHL Parcel możliwość zmiany daty lub miejsca dostawy.
Usługa jest przydatna i wygodna - nie wymaga ani kontaktu z nadawcą, ani z kurierem.
Zobacz jak działa przekierowanie paczki w DHL Parcel

Odbiór w punkcie DHL Parcel

Możliwość wyboru najkorzystniejszego miejsca i czasu odbioru przesyłki. Przesyłka w punkcie oczekuje na odbiór 7 dni kalendarzowych. Odbiorca weryfikowany jest na podstawie kodu PIN i numeru telefonu. Czytaj więcej

Doręczenie do sąsiada

W przypadku braku Odbiorcy, Kurier DHL Parcel doręczy przesyłkę pod wskazany na liście przewozowym adres alternatywny, jeśli adres ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca doręczenia. Czytaj więcej

Potwierdzenie doręczenia w formie elektronicznej (ePOD)

Potwierdzenie w wersji elektronicznej – skan dokumentu z podpisem Odbiorcy. Dostępne w aplikacji DHL24 dla przesyłek nadanych przy jej użyciu. W cenie usługi podstawowej.

Usługi dodatkowe dostępne za dopłatą:

Usługa dostępna jedynie dla DHL PARCEL POLSKA.
Szczegółowe informacje o zakresie oferowania usługi (kod pocztowy miejsca doręczenia przesyłki) dostępne są w aplikacji DHL24 lub w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel.
Opłata: 12 PLN

Szczegółowe informacje o zakresie oferowania usługi (kod pocztowy miejsca doręczenia przesyłki) dostępne są w aplikacjach DHL24 lub w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel.
Opłata: 50 % opłaty podstawowej, ale nie mniej niż 15 PLN.

Powiadomienie elektroniczne oraz telefoniczny kontakt Kuriera DHL Parcel z odbiorcą przesyłki w dniu doręczenia. W ramach tej usługi nadawca dodatkowo zezwala na doręczenie przesyłki pod adres wskazany przez odbiorcę, inny niż ten na liście przewozowym (w obrębie terminala doręczającego). Jednocześnie odbiorca będzie mógł skorzystać z usługi Przekieruj Paczkę.
Opłata: 5 PLN

Szczegółowe informacje o zakresie oferowania usługi (kod pocztowy miejsca doręczenia przesyłki) dostępne są w aplikacji DHL24 lub w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel.
Opłata: 50 % opłaty podstawowej, ale nie mniej niż 15 PLN

Opakowania kartonowe dostępne są we wszystkich Punktach Obsługi Klienta DHL Parcel oraz u kurierów DHL Parcel (po wcześniejszym zamówieniu). Opłata za opakowania zależna jest od ich wymiarów:
24,5 x 23,5 x 10,5 (cm) (S)  - 2 PLN
49,5 x 23,5 x 21,0 (cm) (M) - 3,50 PLN
49,5 x 47,0 x 21,0 (cm) (L) - 5 PLN
49,5 x 47,0 x 42,0 (cm) (XL) - 6 PLN
Foliopak - 0,50 PLN

Obsługa przesyłki płatnej przez zleceniodawcę, który nie jest nadawcą ani odbiorcą.

Opłata: 3 PLN

Pobrana należność za towar jest przekazywana zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy usługi przelewem bankowym. Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do przekazania kwoty pobrania gotówką.
Każda przesyłka z usługą COD podlega dodatkowo ubezpieczeniu. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu doręczenia przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego DHL Parcel).
Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 11 000 PLN. Jeżeli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego nadawcy do jednego odbiorcy przekroczą jednorazowo 6 500 PLN,
Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL.

Opłata: 7 PLN + 1% wartości pobrania

Potwierdzenie w wersji papierowej – wydruk dokumentu z podpisem Odbiorcy.
Opłata: 12 PLN przy zamówieniu usługi w trakcie nadania przesyłki.
Opłata: 18 PLN + 5 PLN za każdą kolejną kopię dokumentu przy zamówieniu usługi po nadaniu przesyłki (możliwość realizacji do 1 roku po doręczeniu przesyłki).

Realizowane po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od nadawcy
Opłata: 10 PLN – w obrębie Terminala doręczającego DHL Parcel
Opłata: 100 % opłaty podstawowej – pomiędzy dwoma terminalami DHL Parcel

Raport płatności pobrań wysyłany w formie elektronicznej.

Raport standardowy - opłata: 1 PLN

Ponowna wysyłka raportu na prośbę klienta - opłata: 20 PLN

Zapewnij dodatkową ochronę finansową dla cennej paczki!

Opłata w zależności od deklarowanej wartości przesyłki. Dla przesyłek do 31,5 kg:

  • do 50 000 PLN – 3,50 PLN
  • powyżej 50 000 do 100 000 PLN – 0,2 % deklarowanej wartości.

Dla przesyłek powyżej 31,5 kg:

  • do 50 000 PLN – 7 PLN
  • powyżej 50 000 do 100 000 PLN – 0,2 % deklarowanej wartości

W przypadku przesyłki łączonej obowiązuje opłata za ubezpieczenie dla DHL PARCEL MAX.

Rozszerzenie zakresu usługi dla przesyłek o wartości powyżej 100 000 PLN wymaga odrębnych ustaleń zawartych w pisemnej umowie ramowej łączącej DHL Parcel z Klientem.

Obsługa zleceń pisemnych złożonych za pomocą faxu lub e-maila.
Opłata: 5 PLN za zlecenie

Opłata: 5 PLN za zleceni

Usługa polega na uzyskaniu potwierdzenia doręczenia towaru na dokumentach dołączonych na zewnątrz przesyłki i ich zwrot do nadawcy (maksymalnie 5 dokumentów).
Opłata: 13 PLN

Zwrot przesyłki do nadawcy.
Za przesyłkę niedostarczalną uważa się taką przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL Parcel z powodu:

  • odmowy przyjęcia przez Odbiorcę,
  • odmowy uregulowania płatności za usługę,
  • odmowy uiszczenia kwoty pobrania w ramach usługi dodatkowej Pobranie i zwrot należności (COD),  
  • nieodebrania przesyłki przez Odbiorcę po dwukrotnej próbie doręczenia lub braku prawidłowych danych adresowych uniemożliwiającego doręczenie.

Opłata: 100% opłaty podstawowej

Sprawdź także: