Komunikat prasowy

Grupa Deutsche Post DHL i ONZ świętują 10-letnią historię sukcesu partnerstwa publiczno-prywatnego

02 lutego 2016 r.

Grupa Deutsche Post DHL, wiodąca firma pocztowa i usług logistycznych, wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych - reprezentowaną przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA) oraz Przedstawicielstwem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – 27 stycznia br. obchodziły dziesięciolecie udanej współpracy w obszarze przygotowania i reagowania na klęski żywiołowe. Partnerstwo dotyczy przygotowania lotnisk i personelu na wypadek klęsk żywiołowych oraz zapewnienia wsparcia dla lepszego zarządzania logistyką na lotniskach na obszarach dotkniętych klęską. Początkowe porozumienie zostało podpisane w grudniu 2005 roku w Nowym Jorku.


"Jestem bardzo dumny, że możemy dzisiaj świętować dziesięć lat udanej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nasze starania w dziedzinie przygotowania na klęski żywiołowe i pomocy humanitarnej. Nasze unikalne partnerstwo publiczno-prywatne rozwinęło się w bardzo pozytywną wspólną inicjatywę, która zapewniła niezbędne wsparcie na lotniskach i dostarczyła pomoc do najbardziej potrzebujących. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy dzielić się naszymi doświadczeniami w dziedzinie logistyki w ramach międzynarodowej wspólnoty zapewniającej pomoc humanitarną i we współpracy z tak uznanymi na świecie partnerami jak UNOCHA i UNDP. Ogromnie się cieszę, że w nadchodzących latach będziemy mieli okazję zdobyć dalsze doświadczenia w tej pozytywnej współpracy" - powiedział Frank Appel, Prezes Grupy Deutsche Post DHL.


Gotowość portów lotniczych jest kluczowym elementem mechanizmów i planów zarządzania kryzysowego na wypadek klęsk żywiołowych. Ponieważ porty lotnicze są głównym punktem dostępu pozwalającym na otrzymywanie międzynarodowej i krajowej pomocy w sytuacji klęski, w przypadku uszkodzenia infrastruktury i braku przepustowości mogą one stać się krytycznym punktem blokującym przepływ takiej pomocy. W celu sprostania tym wyzwaniom, Grupa Deutsche Post DHL i UNDP wspólnie opracowały program Get Airports Ready for Disaster (GARD - Lotniska Przygotowane na Katastrofę). Główny nacisk w programie GARD jest kładziony na zebranie wszystkich istotnych interesariuszy biorących udział w działaniach humanitarnych - od przewoźników cargo do służb ratowniczych, przez służby ochrony, służby celne i kadrę zarządzającą - tak, by zidentyfikować potencjalne przyczyny zaległości, które mogłyby utrudniać prowadzenie działań pomocowych. Warsztaty GARD mają ponadto na celu opracowanie praktycznych zaleceń dla planów awaryjnych. Działania te również są prowadzone wspólnie z interesariuszami w danym kraju. Do dnia dzisiejszego program GARD został wdrożony na lotniskach w Armenii, Bangladeszu, Republice Dominikany, Salwadorze, Indiach, Indonezji, Jordanii, Libanie, Macedonii, Nepalu, Panamie, Peru, na Filipinach, w Turcji i Sri Lance. Wreszcie w ramach programu GARD prowadzone są także warsztaty następcze, pozwalające dokonać przeglądu oryginalnych zaleceń oraz procesu ich wdrażania. Te warsztaty zwane GARD plus były już prowadzone w wielu krajach, w tym w Armenii, Libanie i Indonezji.


"Coraz bardziej oczywiste jest, że zwalczanie ubóstwa i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju będą trudnymi zadaniami, jeśli nie podejmiemy tematu zagrożenia klęskami żywiołowymi," zauważa Magdy Martinez-Soliman, Asystent Sekretarza Generalnego i Dyrektor Biura UNDP ds. polityki i programów wsparcia. "Wymaga to ogólnospołecznego podejścia, łączącego w sobie zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Partnerstwo pomiędzy UNDP, Grupą Deutsche Post DHL i OCHA właśnie takie jest. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich mocnych stron zaangażowanych agend, jesteśmy w stanie lepiej wspierać naszych partnerów na całym świecie w przypadku klęsk żywiołowych".


W 2016 roku seria warsztatów GARD i GARD plus będzie kontynuowana w krajach takich jak Honduras, Mauritius i Nepal.
"Wspólnie z Grupą Deutsche Post DHL możemy wspierać gotowość kryzysową i reagowanie kryzysowe" - powiedział p.o. dyrektora OCHA w Genewie, Rudolf Müller. "OCHA, Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, łączy ze sobą uczestników działań humanitarnych, by zapewniać spójne reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz promować gotowość na klęski żywiołowe i zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Grupa Deutsche Post DHL posiada fachową wiedzę techniczną, majątek i zasoby, łańcuchy dostaw oraz sieci pozwalające na wspieranie działań na rzecz ograniczania ryzyka katastrof na całym świecie. Bardzo się cieszę, że będziemy kontynuować tę ważną współpracę".


W zakresie reagowania na klęski żywiołowe Grupa Deutsche Post DHL nawiązała współpracę z UNOCHA. Podczas gdy Grupa bezpłatnie zapewnia ONZ dostęp do swoich podstawowych kompetencji w dziedzinie logistyki, do swojej globalnej sieci oraz know-how pracowników, ONZ upoważnia Grupę Deutsche Post DHL do działań w ramach międzynarodowej wspólnoty na rzecz pomocy humanitarnej i rozwoju. Tak zwane Zespoły Reagowania Kryzysowego (DTR) składają się z ekspertów DHL w dziedzinie logistyki, przeszkolonych z zarządzania kryzysowego. Ich zadaniem jest zarządzanie pomocą humanitarną docierającą na lotniska. Sieć DRT składa się z ponad 400 przeszkolonych wolontariuszy, którzy mogą zostać przetransportowani na miejsce w ciągu 72 godzin i są przygotowani na pobyt do trzech tygodni. Na lotnisku zespół zajmuje się darami, ich sortowaniem i składowaniem. Umożliwia to agendom pomocy humanitarnej szybsze dotarcie do pilnie potrzebnych rzeczy takich jak żywność, tymczasowe schroniska, leki i woda oraz ich dalsze przewiezienie do potrzebujących ludzi. Przepustowość lotniska, w połączeniu z brakiem sprzętu i zasobów często w bardzo trudnej sytuacji, to do potrzebujących. Od 2005 roku zespoły DTR rozmieszczone zostały ponad 30 razy na całym świecie. Ostatnie misje miały miejsce po strasznym trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r. i po przejściu cyklonu Pam na Wanuatu w marcu 2015 r.


Oba programy, GARD i DRT, są częścią programu zarządzania kryzysowego GoHelp osadzanego w ogólnej polityce odpowiedzialności korporacyjnej "Żyjmy odpowiedzialnie" Grupy.