Komunikat prasowy

Badania DHL Global Forwarding dla sektora farmaceutycznego

19 czerwca 2015

Sektor farmaceutyczny potrzebuje inteligentniejszych łańcuchów chłodniczych, by poprawić sytuację zdrowotną na świecie

  • Światowe wydatki na opiekę zdrowotną osiągną około 1,3 biliona dolarów w roku 2018
  • Złożone nowoczesne leki i globalny popyt spowodują do roku 2020 około 60%-owy wzrost usług logistycznych z kontrolowaną temperaturą do wartości 13,4 mld dolarów w 20202
  • Badanie przeprowadzone przez DHL Global Forwarding podkreśla krytyczną potrzebę łańcucha chłodniczego nowej generacji - ze specjalistyczną i zgodną siecią, spójnymi na skalę globalną procesami, opakowaniami dostosowanymi do poziomu ryzyka oraz strategią kosztów całkowitych

Najnowsze badanie przeprowadzone przez DHL Global Forwarding wskazało konieczność opracowania łańcuchów chłodniczych nowej generacji dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej, by poprawić globalne standardy ochrony zdrowia. Biała księga DHL pt. “The Smarter Cold Chain: Four essentials every company should adopt” ("Inteligentniejszy łańcuch chłodniczy: cztery podstawowe zasady, które każda firma powinna przyjąć") wskazuje istotne wyzwania, przed którymi staje sektor opieki zdrowotnej w miarę wzrostu globalnego zapotrzebowania na drogie, strukturalnie złożone i wrażliwe na zmiany temperatury leki biologiczne i specjalistyczne. Ten najnowszy raport opublikowany został podczas XV globalnej dorocznej konferencji Life Sciences & Healthcare DHL, która odbyła się w Hamburgu w Niemczech w dniach 15-17 czerwca br.

"Niebywałe osiągnięcia w branży nauk przyrodniczych w połączeniu z globalizacją oznaczają, że istnieje szansa na poprawę zdrowia, łagodzenie bólu i wyleczenie z chorób dla wielu milionów ludzi na całym świecie" powiedział Frank Appel, Prezes Grupy Deutsche Post DHL, „Ale dostarczenie leku do pacjentów w dobrym stanie i osiągnięcie tego celu wymaga skomplikowanego balansowania kosztami i ryzykiem. Po raz kolejny uwidacznia się tu silne powiązanie handlu, logistyki oraz jego wpływu na poprawę życia ludzi".

Leki są drogie i wrażliwe - a nienaruszony stan produktów ma ogromne znaczenie, ponieważ ostatecznie od tego może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie. Wzrost światowego zapotrzebowania, szczególnie na rynkach wschodzących, idący w parze z coraz bardziej rygorystycznym przestrzeganiem przepisów narzucanym przez organy regulacyjne sprawia, że branża stanie w obliczu krytycznej sytuacji, chyba że powstanie nowa generacja łańcucha chłodniczego, która będzie wspierać rozwój i jednocześnie chronić produkty.

Przewiduje się, że globalne wydatki na opiekę zdrowotną wyniosą około 1,3 bln USD w roku 2018, a Światowe Forum Gospodarcze szacuje, że do roku 2020 jedna trzecia wszystkich globalnych wydatków na zdrowie trafi na rynki wschodzące. Specjalistyczne leki i produkty biologiczne są jednymi z najszybciej rozwijających się obszarów.   PricewaterhouseCoopers szacuje, że w Stanach Zjednoczonych wydatki na leki specjalistyczne w ciągu pięciu lat wzrosną czterokrotnie, do kwoty 401,7 mld USD, a podobna stopa wzrostu przewidywana jest także dla reszty świata. Te niezwykle wrażliwe leki sprawiają, że łańcuch dostaw musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jako że produkty te wymagają specjalnych warunków, które są bardzo kosztowne. Roczne koszty leczenia na jednego pacjenta mogą wynieść powyżej 100 000 USD, co sprawia, że jedna dostawa może być warta nawet 50 mln USD. Dystrybucja tych złożonych leków oraz rosnący globalny popyt prawdopodobnie spowoduje do roku 2020 60%-owy wzrost usług logistycznych łańcucha chłodniczego do kwoty 13,4 mld USD.

"Łańcuch chłodniczy przerwany ze względu na niewłaściwe warunki może spowodować utratę ładunku o wartości setek tysięcy dolarów. Na dłuższą metę może to doprowadzić do utraty reputacji, spadku sprzedaży, potencjalnej wartości akcji, a nawet stanowić zagrożenie dla pacjentów. Stawka jest wysoka, a pokonać te trudności można jedynie dzięki inteligentniejszemu łańcuchowi dostaw. W miarę rozwoju sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej, musi się ona przekształcać tak, by spełniał rosnące potrzeby świata. Dostawcy usług logistycznych muszą inwestować w badania i rozwój, a także oferować niezbędną wiedzę tak, by bezpiecznie dostarczać leki i sprzęt do pacjentów. Mówiąc wprost: lepsza logistyka może przyczynić się do lepszej opieki zdrowotnej" mówi Angelos Orfanos, Prezes Life Sciences & Healthcare, DHL Customer Solutions & Innovation.

Produkty ratujące życie wymagają integralności łańcucha dostaw

Według badań firmy farmaceutyczne i medyczne, które chcą pokonać problemy związane z zachowaniem integralności produktu, niezależnie od warunków klimatycznych w trakcie dystrybucji na całym świecie, będą musiały zbudować łańcuchy chłodnicze nowej generacji. Lisa Harrington, prezes grupy lharrington i badacz pracująca w Robert H. Smith School of Business na Uniwersytecie stanu Maryland, a także autorka badania, zaleca firmom współpracę z dostawcami usług logistycznych, które posiadają właściwą infrastrukturę oraz mogą zapewnić spójne procesy na skalę światową. "Zabezpieczenie integralności produktów wymaga zaprojektowania i eksploatacji infrastruktury fizycznej specjalnie dla produktów farmaceutycznych" mówi Harrington. "Wymaga to również dysponowania odpowiednim personelem, który w pełni rozumie konieczność kompleksowej zgodności łańcucha chłodniczego. Jako dostawcy produktów ratujących życie, firmy farmaceutyczne i medyczne są odpowiedzialne za ochronę życia pacjentów. Ich obowiązkiem jest upewnienie się, że produkty docierają do pacjentów w idealnym stanie. Może to zapewnić współpraca z właściwymi dostawcami usług logistycznych".

Autorzy białej księgi apelują do firm farmaceutycznych, by zawierały one wysokiej klasy partnerstwa pozwalające na tworzenie i zarządzanie bardzo złożonymi łańcuchami dostaw nowej generacji. Partnerstwa te muszą być mocno oparte na fundamencie współpracy, zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym - w pełni skoncentrowane na wspólnym celu: działaniu dla zdrowia pacjentów.

"W obecnej sytuacji rynkowej, regulowanej przez coraz surowsze przepisy, solidny materiał opakowaniowy nie wystarczy do zapewnienia stałego zakresu temperatury dla danego produktu" podkreśla Nigel Wing, Global Head Life Sciences & Healthcare, DHL Global Forwarding. "Bez dwóch istotnych czynników - wysoce specjalistycznej sieci spełniającej wymagania przepisów oraz właściwych procedur i ludzi, samo opakowanie nie wystarczy. Przemieszczanie tych towarów  przez granice zwłaszcza na rynkach wschodzących, wymaga specjalistycznej wiedzy i precyzji, którą obecnie jedynie nieliczne firmy mogą zaoferować. Na przykład DHL zatrudnia farmaceutów z całego świata, aby nadzorowali nasze działania, dbając o to, byśmy przestrzegali standardów produktów i bezpieczeństwa, a także pomagając nam poprawić jakość na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Według raportu inteligentniejsze łańcuchy chłodnicze muszą być spójne i niezawodne, uwzględniając sposoby ograniczania ryzyka i strat, z dużymi możliwościami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz procesami pro aktywnego rozwiązywania problemów. Najważniejsze jest to, że muszą być one oparte na czterech głównych filarach:

  • Wysoce wyspecjalizowana i zgodna sieć dostosowana do wydajnego przewozu produktów z zapewnieniem ochrony ich integralności.
  • Procesy spójne na skalę globalną - zasady i procedury, które ograniczają ryzyko
  • Opakowanie dostosowane do poziomu ryzyka - technologia, stosunek jakości do kosztów, doskonała obsługa.
  • Strategia kosztu całkowitego - obejmuje ocenę ryzyka i rzeczywisty koszt porażki ponoszony przez firmę.

Specjalistyczne rozwiązania dla inteligentniejszych łańcuchów dostaw

Według raportu, dążąc do stworzenia łańcuchów chłodniczych nowej generacji, firmy farmaceutyczne powinny wprowadzić do swojego łańcucha dostaw trzeci filar. Dotyczy on opakowania i znalezienia właściwej równowagi pomiędzy kosztami i ryzykiem. Dzisiaj nadawcy mogą wybierać pomiędzy rozwiązaniami pasywnymi i aktywnymi. Jednakże przy podejmowaniu decyzji producenci muszą wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak wartość produktu, jego wymagania w zakresie temperatury, zgodność z wymaganiami przepisów, ryzyko klienta i rynku, jak również całkowity koszt.

Wreszcie czwartym filarem inteligentniejszego łańcucha dostaw jest lepsze zarządzanie kosztami. Według badania firmy często opierają swoje decyzje dotyczące łańcuchów dostaw na znanych im kosztach bezpośrednich, tj. koszcie transportu i pakowania. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Potencjalne koszty pośrednie, takie jak straty produktu i kwestie prawne, nie są zazwyczaj brane pod uwagę ze względu na różne podmioty zajmujące się tymi informacjami w danej organizacji.

Aby zapewnić inteligentny łańcuch dostaw dla swoich klientów z sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia, DHL opracował z bogatą ofertę produktów, spełniających wszystkie potrzeby i realizujących przewóz wszystkimi środkami transportu. W zakresie zarządzania przesyłkami lotniczymi wrażliwymi na zmiany temperatury, DHL Global Forwarding wprowadził nowy globalny standard o nazwie DHL Thermonet. Ponadto dla klientów zainteresowanych wysyłką swoich towarów przez ocean DHL Ocean Secure jest globalnym standardem dla towarów o dużej wartości i wrażliwych. Rozwiązanie przewozu door-to-door, "Life Sciences graded Specialty Courier", spełnia specjalne potrzeby sektora farmaceutycznego i uzupełnia jeszcze inną gamę produktów, Medical Express, opartą na globalnej sieci i usłudze dostaw kurierskich z określonym terminem doręczenia. "DHL Clinical Trial Logistics" pozwala zapewnić usługi logistyczne dla materiałów przeznaczonych do badań klinicznych, w tym leków poddawanych badaniu, substancji pomocniczych i zestawów laboratoryjnych.