Komunikat prasowy

Szósta edycja Światowego Dnia Wolontariusza Grupy Deutsche Post DHL

28 września 2016 r.

Grupa Deutsche Post DHL zachęca pracowników do udziału w szóstej edycji Światowego Dnia Wolontariusza podczas którego biorą oni udział w licznych działaniach non-profit. Tylko w 2015 r. ponad 110 000 pracowników wzięło udział w około 2 000 projektów społecznych i środowiskowych na rzecz społeczności lokalnych.

Grupa Deutsche Post DHL, po raz szósty zaprasza 500 000 swoich pracowników do udziału w Światowym Dniu Wolontariusza. W tym roku oficjalne obchody Światowego Dnia Wolontariusza przypadają w dniach 22 września - 2 października. W tym okresie pracownicy z wszystkich jednostek organizacyjnych dołączają do niezależnych organizacji i instytucji charytatywnych, aby pomóc przy projektach non-profit prowadzonych na rzecz społeczności lokalnych.

Christof Ehrhart, wiceprezes wykonawczy corporate communications and responsibility Grupy Deutsche Post DHL wyjaśnia, że motto Światowego Dnia Wolontariusza 2016 - „Pracujemy wspólnie dla lepszego świata" podkreśla znaczenie, jakie firma przykłada do współpracy. - Wolontariat pracowników leży u podstaw naszych działań na rzecz aktywizacji ludzi i poprawy jakości ich życia. Nasze działania w ramach Światowego Dnia Wolontariusza stanowią podkreślenie faktu, że kiedy nasi pracownicy łączą siły, to nie tylko poświęcają swoją energię i umiejętności na pomoc społecznościom lokalnym, ale też rozwijają się jako zespół. Osiągają wspólne cele, cieszą się tym, co robią i są z tego dumni, a także włączają ducha Światowego Dnia Wolontariusza do swojej codziennej pracy.

Odpowiedzialność społeczna jest również integralną częścią działalności całej organizacji DHL Express (Poland). - Nasi pracownicy i kurierzy przez cały rok aktywnie uczestniczą w projektach, zbiórkach i akcjach charytatywnych. Organizowane są one zarówno na rzecz podopiecznych Fundacji DHL - Dostrzegamy Innych Ludzi oraz z myślą o osobach potrzebujących pomocy i będących pod opieką organizacji non-profit, z którymi od lat współpracujemy – podkreśla Malwina Głowacka, dyrektor ds. obsługi klienta DHL Parcel Polska i członek zarządu Fundacji DHL.

Pracownicy i kurierzy DHL Express (Poland) jako wolontariusze angażują się w akcje zbiórki krwi, rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, w świąteczne aukcje charytatywne oraz inicjatywy organizowane okazjonalnie - w ramach Dnia Dziecka, Podróży dla Innych i ogólnopolskiej imprezy DHL Fun Festival i Paczkosiatka. W tym roku we wrześniu Fundacja DHL po raz kolejny uruchomiła Program Wolontariatu DHL, zachęcający pracowników i kurierów do składania własnych projektów dedykowanych lokalnej społeczności i wpisujących się w jeden z trzech filarów strategii odpowiedzialności społecznej DHL (Go Teach, Go Help, Go Green). Spośród nadesłanych zgłoszeń, Fundacja DHL co roku wybiera pięć, które otrzymują wsparcie finansowe na ich realizację.

Z kolei Aneta Cegiełka, specjalista ds. sprzedaży pośredniej DHL Express i członek zarządu Fundacji DHL dodaje - Wszystkie inicjatywy i aktywności podejmowane przez naszą fundację oparte są na wolontariacie pracowniczym. To dzięki zaangażowaniu, kreatywności i chęci pomagania innym przez pracowników i kurierów DHL, wspólnie zrealizowaliśmy wiele fantastycznych projektów. Cieszy fakt, że z roku na rok projektów, pomysłów i chętnych do pomagania innym jest więcej i więcej. To pracownicy i kurierzy sami chętnie kreują pomysły akcji charytatywnych. Budowanie i kształtowanie postaw prospołecznych w organizacji to proces długofalowy i co ważne niezwykle opłacalny - wspiera kreowanie atmosfery otwartości i zaufania w zespole oraz uczy, jak efektywnie i z satysfakcją pomagać innym.