Polityka prywatności oraz pliki cookies w DHL Parcel

Dowiedz się jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Dane osobowe to charakterystyka dowolnej osoby zawierająca fakty i dane na jej temat. Do takich informacje należy prawdziwe nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Danymi osobowymi nie są informacje, których nie można bezpośrednio połączyć z prawdziwą tożsamością użytkownika, np. ulubione witryny lub liczba użytkowników witryny.

DHL jest zobowiązany do zachowania prywatności użytkowników naszych witryn. Podczas pobytu użytkowników na naszej witrynie, nasze serwery tymczasowo zapisują dane komputera łączącego się z witryną. Zapisywane są również: wykaz stron internetowych odwiedzanych w naszej witrynie, datę i czas trwania wizyty, dane identyfikacyjne rodzaju przeglądarki i używany system operacyjny oraz witrynę, z której użytkownik łączy się z naszą witryną. Nie gromadzimy dodatkowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile użytkownik dobrowolnie ich nam nie poda podczas na przykład w czasie wypełniania formularza kontaktowego podczas rejestracji, wypełniania ankiety, biorąc udział w konkursie, realizacji umowy lub prosząc o informacje.

Uzyskanie dostępu do pewnych miejsc w witrynach DHL, między innymi w MyDHL wymaga rejestracji lub podania hasła. Zgodnie z obowiązującym, w poszczególnych krajach prawem tak uzyskane informacje DHL może również wykorzystywać do celów marketingowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, DHL umożliwia dostęp do danych osobowych i ich zmienianie.

Pewne dane dotyczące przesyłek są przekazywane władzom kraju tranzytowego lub przeznaczenia w celu umożliwienia odprawy celnej bądź kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami takich krajów. Przekazywane informacje zazwyczaj zawierają: nazwę i adres nadawcy, nazwę i adres odbiorcy, opis towarów, liczbę sztuk, masę i wartość przesyłki.

Przekazywane nam dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w sprawach technicznych, do zarządzania stronami internetowymi i do realizowania życzeń oraz próśb użytkowników, zatem głównie w celu wykonania umów zawieranych z użytkownikami lub udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników. Pomaga to w doskonaleniu oferowanych przez nas usług, a także dostosowywania ich do potrzeb użytkowników.

Wyłącznie po udzieleniu przez użytkownika wcześniejszej zgody lub - jeśli wymagają tego przepisy prawa - gdy użytkownik nie wyraził sprzeciwu, wykorzystujemy te dane do badań związanych z produktami i do celów marketingowych.

DHL nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przenosi ani w inny sposób nie przekazuje danych osobowych użytkowników stronom trzecim i nie będzie tego czynić w przyszłości, o ile nie jest to wymagane dla celów kontraktowych lub o ile użytkownik nie udzielił na to wyraźnej zgody. Na przykład, podczas realizacji zamówienia użytkownika an produkty konieczne może być przekazanie przez nas jego adresu i danych zamówienia naszym podwykonawcom.

DHL pragnie kontaktować się z użytkownikami w celu przekazywania im najświeższych informacji o zmianach w naszej witrynie lub ofertach, o nowościach, produktach i usługach. Podczas kontaktowania się z DHL lub rejestracji na naszych stronach internetowych, czasami prosimy o wskazanie, czy użytkownik pragnie otrzymywać od nas materiały reklamy bezpośredniej. Oczywiście, klienci DHL będą w dalszym ciągu otrzymywać niezbędne informacje związane z istniejącymi kontraktami (np. o zmianach stawek).

Stosowane przez nas oprogramowanie śledzące pozwala ustalić, ilu użytkowników i jak często odwiedza naszą witrynę. Nie wykorzystujemy tego oprogramowania do gromadzenia danych osobowych osób ani ich adresów IP. Jedynie anonimowe i zsumowane dane są wykorzystywane do celów statystycznych i rozwijania tej witryny.

Cookie to małe pliki umożliwiające nam przechowywanie informacji dotyczących użytkowników i ich komputerów podczas odwiedzania naszych witryn. Pliki cookie pomagają nam ustalać liczbę użytkowników oraz jak często nasze strony internetowe są odwiedzane. Przydatne są do takiego konfigurowania naszych ofert, aby były jak najwygodniejsze w korzystaniu.

Z drugiej strony, używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są przechowywane jedynie przez czas trwania wizyty na jednej z naszych stron internetowych. Z kolei, używamy też trwałych plików cookie, których zadaniem jest przechowywanie informacji o odwiedzających, którzy wielokrotnie odwiedzają jedną z naszych stron internetowych. Wykorzystując pliki cookie pragniemy mieć możliwość oferowania naszym wielokrotnym użytkownikom najlepszego sposobu prowadzenia ich po interesujących dla nich treściach oraz do rozpoznawania użytkowników k tym samym wywiązywania się z zadania dostarczania (w możliwie najlepszy sposób) różnych stron internetowych i nowych materiałów.

Nie tworzymy żadnych profili aktywności użytkowników w Internecie. Zawartość trwałych plików cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Większość naszych witryn nie zapisuje imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP.

Od tej ogólnej zasady są trzy wyjątki:

 1. Eloqua - cookie śledzenia. Zawartość tego trwałego pliku cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego i z zasady jest on używany dokładnie w taki sam sposób, jak inne nasze trwałe pliki cookie. Jeśli jednak użytkownik skontaktuje się z DHL z użyciem formularzy kontaktowych, adres e-mail takiego użytkownika jest dodawany do tego pliku cookie, w celu utworzenia indywidualnego profilu aktywności online użytkownika. W tych samych formularzach kontaktowych użytkownik może zamówić wiadomości z najnowszymi informacjami marketingowymi. Otrzymanie zgody użytkownika umożliwia nam przekazywanie treści, ofert lub promocji dostosowanych do potrzeb użytkownika.

  Jeśli jednak użytkownik nie zamówi najnowszych informacji marketingowych, DHL nie będzie się z nim kontaktować w przyszłości, a jego adres e-mail będzie wykorzystywany poufnie i wewnętrznie przez DHL do rozumienia indywidualnych działań online takiego użytkownika. Oznacza to, że w witrynie możemy w dalszym ciągu dostarczać nowe i udoskonalone treści, dostosowane do szczególnych potrzeb użytkownika.

  W poniższej tabeli plików cookie podano więcej informacji na temat cookie śledzenia, Eloqua.

 2. MediaMind - cookie śledzenia. Te trwałe pliki cookie śledzenia pobierają adres IP użytkownika i przekazują DHL jego lokalizację geograficzną, która wykorzystuje ją do monitorowania i zarządzania kampaniami reklamowymi. Te pliki cookie są całkowicie szyfrowane i nie gromadzą żadnych danych pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości, zatem nie można połączyć adresu IP z danymi osobowymi i nie jest on udostępniany stronom trzecim. Adres IP jest bezpiecznie przechowywany i wykorzystywany przez DHL z zachowaniem zasad poufności do sporządzania raportów zbiorczych. Pliki cookie wygasają po 30 dniach.

  W poniższej tabeli plików cookie podano więcej informacji na temat cookie śledzenia, Media Mind.

  Użytkownik może zablokować śledzenie przez MediaMind we wszystkich witrynach. W tym celu powinien przejść do naszej strony MediaMind Opt-Out:
  MediaMind Opt-Out

  Użytkownicy, którzy zrezygnowali z plików cookie, mogą zmienić ustawienia po kliknięciu poniższego odsyłacza MediaMind Opt-In:
  MediaMind Opt-In

 3. Google - cookie analityczne. W niewielkiej liczbie krajów analityczne pliki Google mogą być wykorzystywane na małą skalę do konkretnych celów lokalnych. Pliki te wykorzystują adres IP użytkownika do rozpoznawania, ale nie identyfikują go jako osoby. Inaczej mówiąc, gromadzone są informacje a formie anonimowej. Te pliki cookie gromadzą informacje o sposobach wykorzystywania naszych lokalnych witryn przez osoby je odwiedzające i wykorzystują takie informacje do zestawiania raportów oraz w celu doskonalenia tych witryn.

  W poniższej tabeli plików cookie podano więcej informacji na temat cookie analitycznych, Google.

  Aby zrezygnować z plików analitycznych Google we wszystkich witrynach należy przejść do:
  Dodatki w przeglądarce Google Analytics Opt-out

 

Tabela plików cookie DHL

W poniższej tabeli plików cookie podano więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez DHL:

Plik cookie Nazwa Cel
Więcej informacji
Plik cookie nazw kampanii [2] campaignName Ten plik cookie powstaje, gdy użytkownik wchodzi na stronę DHL z baneru promocyjnego DHL lub z odsyłacza w wiadomości dotyczącej kampanii/promocji.
Przechowuje on identyfikator kampanii, który w niepowtarzalny sposób identyfikuje źródło kampanii.
Jeśli użytkownik kontaktuje się z DHL z użyciem formularzy kontaktowych lub rejestracji w ciągu 24 godzin od wejścia do jedne z naszych witryn, identyfikator kampanii jest dołączany do wiadomości e-mail wysyłanej do pionu sprzedaży lub obsługi klienta w DHL.
Takie informacje są wykorzystywane wyłącznie do oceny skuteczności naszych kampanii i do obserwowania, czy klienci kontaktują się z nami w wyniku kampanii.
Nie przechowuje on żadnych danych osobowych klienta, a mieści jedynie identyfikator kampanii.
Plik cookie wygasa już po 24 dniach.
 
Plik cookie parametrów wyszukiwania [3] searchParams Ten plik cookie przechowuje wyszukiwane zwroty i słowa, wpisywane przez użytkownika w polu wyszukiwania.
Pola wyszukiwania znajdują się w prawym górnym rogu, na każdej naszej stronie internetowej.
Dzięki temu pamiętamy zwroty wyszukiwane przez użytkownika i w pole wyszukiwania wstawiamy propozycjami już wyszukiwanych słów.
Ten plik cooki ma za zadanie poprawę działania witryn i ułatwienie korzystania z witryn DHL.
Przechowuje on na stałe wyszukiwane zwroty do czasu, gdy użytkownik usunie pamięć podręczną i pliki cookies z przeglądarki.
 
Plik cookie danych nadawcy [3] shipRefDetails Ten plik cookie przechowuje wszystkie wcześniej śledzone wartości referencyjne dotyczące nadawcy, które użytkownik wprowadził podczas korzystania z naszej aplikacji śledzenia nadawców.
Ten plik cooki ma za zadanie poprawę działania witryn i ułatwienie korzystania z witryn DHL.
Przechowuje on na stałe wszystkie dane referencyjne nadawcy do czasu, gdy użytkownik usunie pamięć podręczną i pliki cookies z przeglądarki.
Tak wygląda jedna z naszych aplikacji śledzenia danych referencyjnych nadawców w DHL Parcel
Plik cookie listów przewozowych [3] AWB Ten plik cookie przechowuje ostatni numer przesyłki, wprowadzony przez użytkownika podczas korzystania z jednej z naszych głównych aplikacji śledzenia przesyłek przez Internet.
Ten plik cookie ma za zadanie poprawę działania witryn i ułatwienie korzystania z witryn DHL.
Ten plik cookie przechowuje poprzedni numer przesyłki, do czasu wprowadzenia przez użytkownika nowego numeru podczas korzystania z tej samej aplikacji śledzenia przesyłek.
Tak wygląda jedna z naszych głównych aplikacji śledzenia
Plik cookie marki listów przewozowych [3] BRAND Ten plik cookie przechowuje ostatni typ przesyłki, wybrany przez użytkownika w opcjach rozwijanych jednej z naszych głównych aplikacji śledzenia przesyłek przez Internet.
Ten plik cookie przechowuje poprzedni numer przesyłki, do czasu wprowadzenia przez użytkownika nowego numeru podczas korzystania z tej samej aplikacji śledzenia przesyłek.
Tak wygląda jedna z naszych głównych aplikacji śledzenia
Plik cookie szybkiego śledzenia [3] Bez ustalonej nazwy Ten plik cookie przechowuje zarówno ostatni wprowadzony numer przesyłki, jak i typ przesyłki wybrany przez użytkownika podczas korzystania z naszych mniejszych aplikacji szybkiego śledzenia przesyłek przez Internet.
Ten plik cookie ma za zadanie poprawę działania witryn i ułatwienie korzystania z witryn DHL.
Ten plik cookie przechowuje jedynie poprzedni numer przesyłki i poprzednio wybrany typ przesyłki, do czasu powrotu użytkownika i wybrania nowych opcji w tej samej aplikacji szybkiego śledzenia przesyłek.
 
Plik cookie systemu zakładek [3] Bez ustalonej nazwy Ten plik cookie przechowuje ostatnią zakładkę wybraną przez użytkownika na danej stronie za pomocą systemu zakładek wielu widoków.
Ten plik cookie ma za zadanie poprawę działania witryn i ułatwienie korzystania z witryn DHL.
Ten plik cookie pamięta jedynie poprzednią wybraną zakładkę, do czasu powrotu użytkownika i wybrania innej zakładki na tej samej stronie z zakładkami.
 
Analiza trendów [2] WT_FPC Ten plik cookie gromadzi informacje o sposobach korzystania z naszej witryny przez użytkowników. Dzięki tym informacjom możemy zestawiać raporty i doskonalić witrynę. Plik cookie gromadzi informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających witrynę, skąd przyszli do witryny oraz, jakie strony odwiedzają.
Nie przechowuje on żadnych danych osobowych klienta, a jego celem jest identyfikacja. Jest on używany z zachowaniem wymogów poufności, wyłącznie wewnętrznie przez DHL w celu doskonalenia witryn firmy i sposobu korzystania z nich przez użytkowników.
Więcej informacji o zachowaniu prywatności w trendachExternal Link
Analiza trendów [2] ACOOKIE Ten plik cookie gromadzi informacje o sposobach korzystania z naszej witryny przez użytkowników i jego celem jest obserwowanie odwiedzających w rożnych domenach DHL.
Jeśli, na przykład, użytkownik wejdzie do witryny naszego koncernu (domena: www.dhl.com), a następnie wybierze krajową witrynę DHL z domeną lokalną (np. domena lokalna Niemiec to: www.dhl.de).
Dzięki tym informacjom możemy zestawiać raporty i doskonalić witrynę. Plik cookie gromadzi informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających witrynę, skąd przyszli do witryny oraz, jakie strony odwiedzają.
Nie przechowuje on żadnych danych osobowych klienta, a jego celem jest identyfikacja. Jest on używany z zachowaniem wymogów poufności, wyłącznie wewnętrznie przez DHL w celu doskonalenia witryn firmy i sposobu korzystania z nich przez użytkowników.
Więcej informacji o zachowaniu prywatności w trendachExternal Link
Analiza Google [2] _utma
_utmb
_utmz
W pewnych krajach używana jest opcja analizy Google Analytics, dla szczególnych celów lokalnych.
Te pliki cookie gromadzą informacje o sposobach korzystania z naszych lokalnych witryny przez użytkowników. Dzięki tym informacjom możemy zestawiać raporty i doskonalić lokalne witryny. Pliki cookie gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających lokalną witrynę, skąd przyszli do lokalnej witryny oraz, jakie strony odwiedzają.
Więcej informacji o zachowaniu prywatności w trendach w GoogleExternal Link
Plik cookie śledzenia - Eloqua [2]  ELOQUA Ten plik cookie rozpoznaje powrót konkretnego użytkownika i gromadzi informacje o sposobach korzystania z naszej witryny. Dzięki tym informacjom możemy zestawiać raporty i doskonalić witrynę, a także przekazywać treści lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników.
Ten plik cookie gromadzi informacje w formie anonimowej, do czasu skontaktowania się użytkownika z DHL z użyciem formularza kontaktowego, znajdującego się w obszarze Logistyki. Wówczas dopiero łączymy informacje przechowywane w pliku cookie z adresem poczty elektrioncznej użytkownika.
Jest on używany z zachowaniem wymogów poufności, wyłącznie wewnętrznie przez DHL w celu doskonalenia witryn firmy i sposobu korzystania z nich przez użytkowników.
Więcej informacji o zachowaniu prywatności w trendach w Eloqua
Pliki cookie LiveBall [2] LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u Gromadzą one informacje stosując anonimowe numery identyfikacyjne.
LiveBall używa adresu IP aby uzyskać bezpieczne dane dotyczące położenia geograficznego, nie są one jednak zapisane lub powiązane z plikami cookie. Pomaga to nam śledzić zachowanie przeglądarki internetowej, aby zrozumieć i udoskonalić pobyt użytkownika w witrynach oraz korzystanie przez niego z oferowanych przez nas usług. Jednak nie mogą być one mapowanie do danych osobowych użytkownika.
Pliki cookie są ustawiane, gdy użytkownik kontaktuje się z DHL, korzystając z formularzy online w naszych witrynach internetowych - na przykład, w przypadku tworzenia konta w witrynie DHL.
Pliki cookie są używane wewnętrznie przez DHL, z zachowaniem poufności i wygasają po 365 dniach.
Więcej informacji na temat ochrony prywatności
Pliki cookie - MediaMind [2] U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4. Pliki cookie MediaMind są tworzone, gdy użytkownik wchodzi na strony konkretnych kampanii DHL z baneru promocyjnego DHL, z odsyłacza w wiadomości dotyczącej kampanii/promocji lub gdy użytkownik użył odsyłacza kampanii, podanego jako część reklamy medialnej offline.
Pliki cookie MediaMind śledzą czas i miejsce zetknięcia się użytkownika z reklamami DHL w Internecie, w jaki sposób zareagował na nie i kiedy odwiedził witrynę DHL, po zetknięciu się z tymi reklamami.
Takie informacje są używane przez DHL do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Informacje są przekazywane w informacjach zbiorczych, zatem żadne informacje o użytkownikach indywidualnych nie są przeglądane. Żadne inne strony przeglądane przez użytkownika nie są monitorowane i DHL wykorzystuje informacje z zachowaniem wymogów poufności wyłącznie wewnętrznie.
Więcej informacji o zachowaniu prywatności w trendach w MediaMindExternal Link
Pliki cookie flash [1] LSO Pliki cookie flash umożliwiają użytkownikom przeglądnie treści w aplikacji Flash Player i nie zależą od DHL.
Ustawienia domyślne aplikacji Flash Player nie wymagają pozwolenia użytkownika na przechowywanie plików cookie na lokalnym dysku twardym.
Pliki cookie flash można wyłączyć (znane jako ‘local shared objects’).

Więcej informacji o zarządzaniu lub wyłączaniu plikami cookie flashExternal Link

Pełna informacja o działaniu aplikacji Flash Player i jego ustawieniami prywatnościExternal Link

Pliki cookie YouTube [2] use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
Zamieszczamy filmy z użyciem trybu prywatności YouTube. Niektóre z tych filmów pochodzą z naszego oficjalnego kanału na YouTube.
W tym trybie pliki cookie mogą być osadzane w komputerze użytkownika po kliknięciu odtwarzacza filmów YouTube, ale YouTube nie przechowuje informacji pozwalających na identyfikowanie tożsamości użytkowników, uzyskiwanych dla celów odtwarzania wbudowanych filmów.
Aby się dowiedzieć więcej należy odwiedzić stronę informacji o wbudowanych filmach na YouTubeExternal Link

 

Kategorie plików cookie

Wszystkie pliki cookie w powyższej tabeli zostały sklasyfikowane według 4 ponumerowanych grup - numery kategorii podano w kolumnie 1. Należy pamiętać, że pliki cookie mogą należeć do kilku kategorii.

Kategorie plików cookie:

[1] Bezwzględnie konieczne: Pliki te są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po witrynie internetowej i korzystanie z jej zawartości. Bez tych plików cookie, nie można byłoby świadczyć usług, które chce uzyskać użytkownik.

[2] Efektywność: Pliki cookie gromadzą informacje o sposobach korzystania przez użytkowników z witryny, np. które strony odwiedza najczęściej. Te pliki cookie nie zbierają informacje identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i dlatego pozostają anonimowe. Są one wykorzystywane jedynie do poprawy działania witryny internetowej.

[3] Działanie: Te pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej zapamiętać wybory użytkownika i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste funkcje. Na przykład, te pliki cookie mogą być wykorzystywane do zapamiętania i zapisania ostatniego numeru przesyłki, który użytkownik podał podczas korzystania z aplikacji śledzenia. Gromadzone przez te pliki cookie informacje mogą być anonimizowane i nie mogą śledzić aktywność przeglądania w innych witrynach internetowych.

[4] Targetowanie lub reklamowanie: Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczenia reklam bardziej dostosowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetlanych reklam oraz do pomiaru skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczane przez sieci reklamowe, za zgoda operatora witryny.

Narzędzia udostępniania: Pliki cookie podmiotów trzecich

Obecnie w witrynach DHL są wbudowane przyciski „udostępniania". Dzięki temu użytkownicy mogą z łatwością tworzyć zakładki i udostępniać zawartość w swoich ulubionych serwisach społecznościowych. Po kliknięciu jednego z tych przycisków, usługa może ustawić plik cookie, aby udostępnić wybraną przez użytkownika zawartość. Użytkownik powinien sprawdzić informacje w witrynie podmiotu trzeciego, ponieważ DHL nie kontroluje wykorzystywania plików cookie.

Przyciski udostępniania są dostarczane przez AddThis. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia przez nie danych, można uzyskać w Zasadach ochrony danych AddThis

Pliki cookie podmiotów trzecich we wbudowanej zawartości

W niektórych naszych witrynach internetowych można zauważyć ustawione pliki cookie, które nie są związane z DHL. Gdy użytkownik odwiedza stronę z zawartością wbudowaną, na przykład przez YouTube czy Vimeo, tacy usługodawcy mogą ustawiać swoje własne pliki cookie w przeglądarce internetowej użytkownika. DHL nie kontroluje wykorzystywanie tych plików i nie można uzyskać do nich dostępu ze względu na ich sposób działania. Dostęp do plików cookie ma strona, która je ustawiła. Więcej informacji na temat ustawianych plików cookie można uzyskać w witrynach internetowych podmiotów trzecich.

Sygnalizatory internetowe

Zapewnienie istotności treści, łatwości w korzystaniu z witryn i aktualności DHL online uzyskujemy dzięki korzystaniu z usług analityki internetowej, takich jak WebTrends*, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych. Usługi te wykorzystują technologie gromadzenia danych, np. sygnalizatorów internetowych. Sygnalizatory internetowe to małe obrazki elektroniczne, które dostarczają pliki cookie, zliczają wizyty i zrozumieją stopień wykorzystania i skuteczności witryny internetowej. Z kolei mówi to nam, jaka zawartość jest interesująca dla odwiedzających i pomaga nam dostarczyć konkretnych informacji w naszych witrynach internetowych. Sygnalizatory internetowe są anonimowe i nie zawierają ani nie zbierają żadnych informacji identyfikujących użytkowników.

Informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Internetowych danych analitycznych i plików cookie nie można wykorzystywać do identyfikacji użytkowników, ponieważ nigdy nie zawierają danych osobowych, np. imię, nazwisko czy adres e-mail użytkownika.

* Więcej informacji można uzyskać w powyższej tabeli plików cookie DHL - WebTrends.

 

Zarządzanie plikami cookie

Możliwe jest również korzystanie z naszych produktów i usług bez plików cookie. W przeglądarce można wyłączyć zapisywanie plików cookie, ograniczyć je do wybranych witryn lub tak ustawić przeglądarkę, aby informowała o przesyłaniu pliku cookie. W każdej chwili można również usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera (plik: „cookies"). W takim przypadku jednak zostanie ograniczony dostęp do prezentacji stron i mniej wskazówek dla użytkownika.

W większości przeglądarek można kontrolować większość plików cookie, poprzez odpowiedni wybór w ustawieniach.

Więcej o plikach cookie, w tym o sposobach przeglądania ich rodzajów oraz o sposobach zarządzaniami nimi i ich usuwania, można się dowiedzieć pod adresem:
Wszystko o plikach cookie

Więcej informacji o plikach cookie według przepisów Unii Europejskiej i różnych możliwości ich blokowania podano w witrynie:
Możliwość wyboru online

Można zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie reklamowe osadzone w komputerze użytkownika w witrynie Network Advertising Initiative (NAI)

Nie każdy odwiedza nasze witryny korzystając z przeglądarki. Na przykład, pewna grupa użytkowników wchodzi do witryn lub aplikacji DHL z urządzeń mobilnych. W takim przypadku zablokowanie plików cookie lub zmiana ustawień przeglądarki może być niemożliwe.

Aby zrezygnować z namierzania położenia przez LiveBall, należy wejść w zarządzanie plikami cookies i usunąć je przy użyciu ustawienia przeglądarki.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę:
Wszystko o Cookies

Aby zrezygnować z bycia przedmiotem śledzenia przez pliki analizy Google witrynach:
Dodatek przeglądarki Google Analytics Opt-out

Aby zablokować śledzenie przez MediaMind we wszystkich witrynach wystarczy kliknąć poniższy odsyłacz MediaMind Opt-Out:
MediaMind Opt-Out

Użytkownicy, którzy zablokowali pliki cookie, mogą zmienić ustawienia po kliknięciu poniższego odsyłacza MediaMind Opt-In:
MediaMind Opt-In

Aby zablokować śledzenie przez pliki analizy WebTrends w witrynach:
Blokowanie plików śledzenia Webtrends

Obecnie masz odblokowane monitorowanie przez Eloqua w witrynach DHL.
Kliknij tutaj, aby zablokowac monitorowanie przez Eloqua.

Nalezy pamietac, ze po usunieciu plików cookie lub podczas uzywania innej przegladarki badz innego komputera konieczne bedzie ponowne zablokowanie plików cookie.

DHL stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Na przykład, takie dane są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, publicznie niedostępnym. W pewnych przypadkach podczas przesyłu dane osobowe użytkowników są szyfrowane protokołem Secure Socket Layer technology (SSL). Oznacza to, że do komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a serwerami DHL stosowana jest zatwierdzona procedura szyfrowania, jeśli przeglądarka użytkownika obsługuje protokół SSL.

Pragniemy wskazać, że w przypadku kontaktowanie się z DHL pocztą elektroniczną, nie możemy zagwarantować poufności przesyłanych informacji. Treść wiadomości e-mail może być czytana przez strony trzecie. W związku z tym zalecamy przesyłanie informacji poufnych tylko pocztą.

Po otrzymaniu pisemnego wniosku poinformujemy użytkownika, jakie zachowaliśmy jego dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres).

Zasady ochrony danych w DPDHL Group regulują normy przetwarzania danych, obowiązujące w całym Koncernie. Dotyczą one szczególnie tak zwanego przekazywania danych do krajów trzecich, to znaczy przekazywania danych osobowych do krajów poza Unią Europejską, które nie zapewniają bezpieczeństwa danych na właściwym poziomie. Więcej o obowiązujących w DPDHL Group zasadach ochrony danych można znaleźć po kliknięciu na poniższe łącze:

Zasady ochrony danych w DPDHL Group

Nasza informacja o ochronie danych ulega stałej aktualizacji.

Firma DHL zastrzega sobie prawo zmiany swojej informacji o ochronie danych w dowolnym czasie po uprzednim zawiadomieniu lub bez uprzedniego zawiadamiania użytkowników. Zachęcamy do częstego sprawdzania tych informacji. Korzystając z witryn DHL użytkownik wyraża zgodę na niniejsze zasady ochrony poufności danych.

Data ostatniej aktualizacji 08. Sierpień 2013.

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do niniejszej publikacji jest DHL International GmbH.

Upoważnienie do odtwarzania

Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować dowolną część zamieszczonych tu materiałów pod następującymi warunkami:

 • Materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
 • Materiałów nie można w żaden sposób modyfikować
 • Nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych DHL bez upoważnienia
 • Wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: Prawa autorskie ©  DHL International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe DHL

Wymienione poniżej znaki towarowe są znakami towarowymi DHL International GmbH grupy firm DHL zarejestrowanych w co najmniej jednej jurysdykcji

DHL, DHL Worldwide Express, DHL Express, DHL Freight, DHL Supply Chain, DHL Global Forwarding, DHL Europlus, Jumbo Box, DHL Economy Select, DHLJetline, DHL Sprintline, DHL Secureline, DHL Express Easy, DHL Easy Shop, DHL Connect, EasyShip.

Nie zezwala się na ich używanie wprost oraz domyślnie. Bez uprzedniego zezwolenia na piśmie powyższych znaków handlowych nie wolno kopiować, pobierać, reprodukować, używać, modyfikować ani rozpowszechniać w żaden sposób (chyba, że jest to integralna część autoryzowanej kopii materiału, zamieszczonego na niniejszych stronach internetowych zgodnie z postanowieniami w powyższym rozdziale).

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe

Wszelkie pozostałe znaki towarowe i nazwy firm, zamieszczone w niniejszych materiałach należą do ich właścicieli.

Twoje opinie

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i doceniamy każdy przesłany pomysł i sugestię, ale niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz indywidualnie. Rezerwujemy sobie prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.

Korzystanie z interaktywnych funkcji na tej stronie

Dla wygody użytkowników udostępniamy na niniejszej stronie internetowej funkcje interaktywne, takie jak śledzenie przesyłek czy zgłaszanie opinii. Użytkownicy nie są jednak upoważnieni do korzystania z tych funkcji w innym celu, niż określony przez DHL.

Dokładność informacji na stronie

Na naszej stronie internetowej mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco, według uznania DHL. Regularnie aktualizujemy informacje, ale mogą pojawić się nieścisłości, jeśli zajdą jakieś zmiany pomiędzy aktualizacjami. Ponieważ Internet jest niezależną siecią tysięcy witryn na świecie, niektóre informacje dostępne za pośrednictwem naszej strony mogą pochodzić spoza DHL. DHL nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść tych materiałów.

Wirusy

Dokładamy starań, by wyeliminować wirusy z naszej strony, ale nie możemy tego zagwarantować. Dlatego też nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji z niniejszej strony upewnij się, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności.

Wyłączenie gwarancji

Usługi, treść i informacje zawarte na naszej stronie internetowej odzwierciedlają stan aktualny. DHL, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie udziela żadnych gwarancji: zarówno wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub udzielanych w inny sposób; włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, bez naruszenia praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. DHL, jej podmioty powiązane i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, co do dokładności, kompletności, bezpieczeństwa lub terminowości usług, treści lub informacji umieszczonych na stronie internetowej DHL lub przekazywanych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem systemów DHL. Żadna informacja na stronie internetowej DHL lub w systemach DHL nie daje jakiejkolwiek gwarancji o ile taka gwarancja nie zostanie wyraźnie określona przez DHL w tych warunkach.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji domniemanych, więc ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś konsumentem, to te przepisy nie wpływają na ustawowe prawa, od których można odstąpić, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji przewidzianych w tych warunkach są sprawiedliwe i rozsądne.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo ani DHL ani jego podmioty powiązane, licencjodawcy lub strony trzecie wymienione na stronie internetowej DHL w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe i pośrednie szkody, nawiązki, zadośćuczynienia, utracone korzyści i zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub z działalności opartej na wykorzystaniu lub niemożności korzystania z witryny internetowej DHL i systemów DHL, usług, treści lub informacji, niezależnie czy taka odpowiedzialność opierać się będzie na gwarancji, umowie, delikcie, lub jakichkolwiek innych zasadzie prawnej, i niezależnie czy DHL jest powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ograniczając powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że w żadnym wypadku DHL nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, i niezależnie czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, przekraczającej 100,00 EUR. W zakresie dozwolonym przez prawo, przyznane Tobie w tych warunkach prawa są wyłączne i ograniczają się do tych wyraźnie przewidziane w tych warunkach.

Produkty i usługi

O ile w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, transport produktów i usług, o których mowa na niniejszych stronach, podlega Warunkom Przewozu DHL. Ponieważ mogą się one różnić w zależności od miejsca pochodzenia przesyłki, skontaktuj się z najbliższym Contact Center w celu uzyskania wykazu lokalnych warunków. Nie wszystkie produkty i usługi DHL mogą być dostępne w każdym kraju.

Ujawnienie informacji

Wszelkie informacje, udzielane DHL przez użytkowników niniejszej strony internetowej są uznawane za poufne i nie będą ujawniane przez DHL żadnym stronom trzecim, z wyłączeniem przypadków, w których będzie to konieczne w celu świadczenia usług.