Informacje o spółce

Nazwa firmy:
DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916

NIP:
9512417713

Adres:
ul. Osmańska 2
02-823 Warszawa

 

Komisja Europejska ustanowiła internetową platformę rozwiązywania sporów (platforma ODR) dostepną pod adresem webgate.ec.europa.eu/odr. Konsumenci mogą tam składać skargi dotyczące nabycia online towarów lub usług.